× Uzmanību!
Sakarā ar pašreizējo epidemioloģisko situāciju Latvijā un citos Eiropas reģionos konference “Nekustamais īpašums un būvniecība Baltijā” tiek atlikta līdz 2020. gada 14. maijam.
Visas iepriekšējās reģistrācijas ir derīgas jaunajā datumā.
Mēs ceram uz jūsu sapratni.

Внимание!
В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в Латвии и других регионах Европы, конференция «Недвижимость и строительство в Балтии» переносится на 14 мая 2020.
Все ранее проведенные регистрации действительны на новую дату.
Надеемся на Ваше понимание.

Attention!
Due to the current epidemiological situation in Latvia and other European regions, the conference “Real Estate and Construction in the Baltic States” is postponed until May 14, 2020.
All previous registrations are valid on the new date.
Hope for your understanding.
Registration :: GATE2EUROPE :: RMS Forum

GATE2EUROPE

Practical issues for business organization in the Baltic States, Riga, Latvia

Уважаемые делегаты, спикеры и гости конференции gate2europe !

В связи с  масштабными  изменениями в латвийском налоговом законодательстве  ( налоговая реформа) и режима усиленного контроля "Moneyval" конференция  GATE2EUROPE переносится на 24-25.09.2021.

Следите за текущей информацией  на сайтах  www.gate2europe.ru   и  www.rmsforum.lv

Оргкомитет

Support

Rīgas dome

BDO Law

Rodl & Partner

sorainen

Evershead bitāns

Latvijas Republikas gramatvezu asociacija

COBALT

Radisson Blu Daugava

Students International

Media support

Bilances_Juridiskie_Padomi

iTiesibas

PLZ_Bilance

Bilance

tax.lv

Otkritij_gorod

m2

Transportweekly

Klass

jauniauto lv

BalticCourse

Subscribe
×