AUDITING, TAXES AND ACCOUNTING 2019

XXII professional conference

2019. gada 12. decembrī viesnīca Radisson Blu Daugava

Rīgas Menedžeru Skola sadarbībā ar Latvijas Republikas Grāmatvežu asociāciju un finanšu nozares ekspertiem organizē XXII konferenci Revīzija, nodokļi un grāmatvedība 2019grāmatvežiem, revidentiem, uzņēmējiem, vadītājiem, nodokļu speciālistiem par pārmaiņām nozares regulējumā –Kas jāzina?
Kas mainās? Kā nekļūdīties?

Apmeklējot konferenci „Revīzija, nodokļi un grāmatvedība 2019” Jums būs iespēja iegūt informāciju un iesaistīties diskusijās par pašreiz aktuāliem jautājumiem grāmatvedības uzskaitē un finanšu pārskatu sagatavošanā, nodokļu izmaiņām, izmaiņām revīziju regulējošās prasībās. Konferencē tiks aplūkoti un analizēti praktiskie piemēri un situācijas.

Vai Latvijas nodokļu sistēma konkurētspējīga Baltijas mērogā?
  Finanšu pārskatu sagatošana par 2019.gadu, biežāk pieļautās kļūdas pārskatos un deklarācijās
    Kādas izmaiņas nodokļu normatīvajos aktos gaidāmas nākamajā finanšu gadā?
      Kā nodokļu reforma ietekmēja uzņēmējdarbību?

         Kurus grāmatvežus gaida licencēšana un kad?
           Digitālā grāmatvedība mīts vai realitāte ?

             Kā grāmatvežiem sniegt pakalpojumu ar lielāku pievienoto vērtību?

Atbildes uz šiem un daudziem citiem jautājumiem Jūs varēsiet saņemt no ekspertiem revīzijas, nodokļu un grāmatvedības jomā, kas uzstāsies konferencē „Revīzija, nodokļi un grāmatvedība 2019”.

Konferences diskusijas pamattēmas :
Valsts politika revīzijas un grāmatvedības jautājumos 2020. gadā.
Izmaiņas grāmatvedības un revīzijas jomās Eiropas Savienībā. Jaunie ES normatīvie akti (direktīvas, regulas) un to piemērošana Latvijā revidentu un grāmatvežu profesionālajā darbā.
Nodokļu reforma: nodokļu aprēķināšana un nomaksa 2019. gadā.
Revidenta un grāmatveža profesija: vakar, šodien, rīt.
Profesionālie grāmatveži sabiedriskajā praksē: kvalitātes nodrošināšanas jautājumi.
Grāmatveža/finansista juridiskā atbildība: ierosinājumi, tiesu prakses analīze.
Aktuālās problēmas VID auditos. Nodokļu maksājumu piedziņas prakse. PVN izkrāpšanas shēmas, to novēršana.
Valsts kontrole un revīzija pašvaldībās un to uzņēmumos (jaunā koncepcija revīzijai pašvaldībās: finanšu pārskats, līdzekļu izlietošanas likumība un lietderība).
Korporatīvā vadība uzņēmumos. Revīzijas risku apdrošināšana.
Juridisko personu atbildība saistībā ar naudas atmazgāšanu. Grāmatvežu, nodokļu konsultantu un revidentu sadarbība ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novērošanas dienestu
Mākslīgā intelekta nākotnes perspektīvas Latvijā (Latvijas uzņēmējdarbībā). Vai un cik drīz roboti aizstās finanšu nozares darbiniekus.
Digitālais grāmatveža birojs

Mērķauditorija :
Starptautiskās un vietējās revidentfirmas · Zvērinātie revidenti · Iekšējie auditori · Uzņēmumu vadītāji · Uzņēmumu finanšu direktori · Grāmatveži · Nozares profesionālās organizācijas · Augstskolu un universitāšu mācību spēki · Valsts institūcijas · Pašvaldības · Bankas · Apdrošināšanas kompānijas · Kopieguldījumu sabiedrības · Investīciju kompānijas un citi
Kontaktinformācija: tālr.: (+371) 6733 31 67, e-pasts:
forum@rms.lv

General support

NexiaBalticRegion

Support

Media support