Revīzija, Nodokļi un Grāmatvedība 2021

XXIV profesionālā konference, 2021.gada 17.decembrī

2021. gada 17. decembrī tiešsaistes konference

Rīgas Menedžeru Skola sadarbībā ar Latvijas Republikas Grāmatvežu asociāciju un finanšu nozares ekspertiem organizē XXIV tiešsaistes konferenci Revīzija, nodokļi un grāmatvedība 2021grāmatvežiem, revidentiem, uzņēmējiem, vadītājiem, nodokļu speciālistiem par pārmaiņām nozares regulējumā –              KAS JĀZINA?      KAS MAINĀS?      KĀ NEKĻŪDĪTIES?
Tiešsaistes  konferencē „Revīzija, nodokļi un grāmatvedība 2021” Jums būs iespēja iegūt informāciju un iesaistīties diskusijās par pašreiz aktuāliem jautājumiem grāmatvedības uzskaitē un finanšu pārskatu sagatavošanā, nodokļu izmaiņām, izmaiņām revīziju regulējošās prasībās. Konferencē tiks aplūkoti un analizēti praktiskie piemēri un situācijas.

Vai ir COVID 19 ietekme uz nodokļiem šodien un vai būs 2022.gadā?
 Kādas izmaiņas nodokļu normatīvajos aktos gaidāmas nākamajā finanšu gadā?

   Finanšu pārskatu sagatošana par 2021.gadu, gada pārskatu apstiprināšana attālināti
     Kā lasīt jauno grāmatvedības likumu?
        Kā notiek ārpakalpojumu
grāmatvežu licencēšana?
          Kā integrēt grāmatvedības pakalpojumus šodienas situācijā ?

             Grāmatveži/revidenti un cīņa ar finanšu noziegumiem, ar ko sākt?
               Ideālā nodokļu sistēma, kā to ieviest Latvijā
?
Atbildes uz šiem un daudziem citiem jautājumiem Jūs varēsiet saņemt no ekspertiem revīzijas, nodokļu un grāmatvedības jomā, kas uzstāsies tiešsaistes konferencē „Revīzija, nodokļi un grāmatvedība 2021”.

 

Mērķauditorija :
Starptautiskās un vietējās revidentfirmas · Zvērinātie revidenti · Iekšējie auditori · Uzņēmumu vadītāji · Uzņēmumu finanšu direktori · Grāmatveži · Nozares profesionālās organizācijas · Augstskolu un universitāšu mācību spēki · Valsts institūcijas · Pašvaldības · Bankas · Apdrošināšanas kompānijas · Kopieguldījumu sabiedrības · Investīciju kompānijas un citi
Kontaktinformācija: tālr.: (+371) 26443574, e-pasts:
forum@rms.lv

Galvenais atbalstītājs

Nexia

Atbalstītāji

Latvijas Republikas gramatvezu asociacija

LZRA

FastSoft

Radisson Blu Daugava

Media atbalsts

Grāmatvedība un Ekonomika

tax.lv

m2

Varianti.lv

gorod.lv

kurpes.lv

BalticCourse

Parakstīties
×